NTM to nazwa choroby, z jaką ma problem znaczna część osób w Polsce. Może ono występować u przedstawicielek płci żeńskiej, jak i mężczyzn. Większą część zachorowań stanowią jednak Polki. Zagrożenie chorobą zwiększa się przy tym w miarę